Monday, March 30, 2009

கண்டுபிடிச்சேன் கண்டுபிடிச்சேன்...1

ணையத்தில் இவற்றைச் சேமித்தேன்.எனக்கு இவற்றிற்கான விளக்கம் முழுதாக இல்லை.என் நண்பர்களின் பின்னூட்டங்களில் கண்டு யோசிச்சிருக்கேன்.இன்னும் இருக்கிறது.பதிவு நீளமாக இருப்பதால்,அடுத்த பகுதியாகத் தருகிறேன்.

சென்னை செந்தமிழ் கத்துக்கணுமா?
அல்வா
- To cheat
ஆத்தா - Mother
அபேஸ் - Loot adiththal
அல்பம் - A silly/cheap dude
அண்ணாத்தே - The elder brother
அண்ணி - Anna's figure
அப்பீட்டு - Unsuccessful
அசத்தல் - Kalakkal
பஜாரி - A not-so-friendly figure
பந்தா - Pillim
பேக்கு - Fool
பாடி - Muscular Machi
சித்தீ - Aunty Figure
டப்ஸா/டூப் - Lie
தேசி குஜிலி - An Indian figure in US
தில் - Courage
தூள் - Super
தம் - To smoke
டாவு - Site seeing
டிக்கிலோனா - A friendly game played in Delhi (courtesy Movie: Gentleman)
டமாரம் - Deaf
டோரி - Squint-eyed Figure item - Young/Attractive Lady/Women/Girl
ப்ரீயா வுடு மாமே - Forget it
காலி - Appeettu
குஜிலி - Figure
குரு/தல - Head of the gang
குஜால்ஸ் - Having fun with Gujilis
கானா - Rap song sung by Machis
கலீஜ் - Dirty
கில்லி, கோலி - Traditional games played in Madras Goltti - A dude from
ஆந்திரா ஜக்கு - An exclamation on seeing a not-so-Takkar figure (see Jil below)
ஜொள்ளு - Bird watching
ஜில்பான்ஸ் - Gujaals
ஜூட்டு - Escape when caught up by girlfriend's father.
ஜுஜிபி - Easy
ஜில் - An exclamation on seeing a Takkar figure
ஜல்சா - Same as Gujaals
காட்டான் - Uncivilized/ Rude Machi
கேணை - Idiot
கிக்கு / மப்பு -Intoxicated/under influence
கலக்கல்ஸ் - To cause a flutter
கேணை பக்கிரி - Friend of ushar pakri
கிண்டல் - To make Fun
காக்கா அடிக்கிறது - Putting soaps to someone
கே.எம்.எல். - Kedacha Mattum Labam
குட்டி - Figure
குடும்ப பிகர் - Homeloving Gujli
குடும்ப பாட்டு - A song with which machis identify themselves
குள்ளுஸ் - A short machi
லட்டு - Allva
லூட்டு -to steal
மாம்ஸ் - One cool dude
மாங்காய் - Fool
மச்சி - Maams
மண்டை - A sharp guy
மேரி - feminine of Peter
மாவு - refer O B.
நச்சுன்னு - Bull's eye
நம்பிட்டேன் - I don't believe you
நாட்டு கட்டை - A well-built village figure
நாட்டான் - Villager
நாமம் - To cheat
நைனா - Father (courtesy Telugu)
கடலை - Machi talking to a Gujili or vice versa
ஓபி - To waste time
ஒண்ணரை அணா - Worthless
பட்டாணி - Machi talking to Machi or Gujli talking to Gujli
பீட்டர் பார்ட்டி - Machi trying to show off by talking in
ஹை-பி - english
பத்தினி - A figure who goes around the block
பக்கிரி - A shrewd dude
பேட்டை - Area
பிசாத்து - Cheap
பிலிம் - Show-off
பீலா - To lie
ராம்போ - A manly figure
சிஸ்டர் - Often used by Machis while Approching Figures for the first time
சொங்கி - Lazy
சாந்து பொட்டு -Possibility of getting beaten by a stick
(courtesy Movie:Thevar Magan)
டக்கர் பிகர்
- Semma figure
தண்ணி - Liquor
தலைவர் - Leader
டின் கட்டறது - Getting into trouble (courtesy Movie: Anjali)
உஷார் பக்கிரி
- Smart pakri
வெண்ணை - Fruit
வெயிட் பிகர் - A very attractive/rich figure
ராங்கு காட்டுறது -Acting indifferently

டகால்டி - திருட்டுத்தனம்

இந்த‌ சொல் தமிழகராதியில் இல்லை. Dacoity என்ற ஆங்கிலச் சொல் மருவி டகால்டி என்று வழங்கப்படுவதாக (அம்பட்டன் வாராவதி போல) கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். Dacoity என்றால் அதாவது கூட்டமாக கொள்ளை அடித்தல் என்று தெரிகிறது.பல்கலை அகராதியில் இதற்கு தீவட்டிக்கொள்ளைக்காரன் என்று பொருள் உள்ளது. எனவே ‘டகால்டி வேலை' என்றால் ‘திருட்டுத்தனம்’என்று கொள்ளலாம்.

டப்பா - இந்துஸ்தானி இசையில் அமைந்த ஒரு தமிழ்ப்பாட்டு என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது.

நான் கூட 'டப்பா டான்ஸ் ஆடிரும்' என்றால் சும்மா 'எகனை மொகனை' ஆக சொல்லப்பட்டது என்று நினைத்தேன். டப்பா என்பதற்கு பொருளே ஒரு வகையான 'எசப்பாட்டு' என்று தெரிகிறது.அதனால் 'டப்பா டான்ஸ் ஆடிருச்சு' என்று சொன்னால் தப்பே இல்லை.

குஜிலி - பெண், குஜராத்தி,
குஜிலிக்கடை - அந்திக்கடை

குஜிலி என்னும் சொல் பொதுவாக
அதிகப்படியாக அலட்டும் (மேனாமினுக்கி) பெண்களை குறிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. குறத்தியைக் கூட குஜிலி என்று சென்னையில் குறிப்பிடுவதைப் பார்த்திருக்கிறேன். குஜிலிக்கடை என்பது மாலையில் மட்டும் நடத்தப்படும் அந்திக்கடை வகையறா என்று உள்ளது. ஒருவேளை பெண்க‌ள் அல்ல‌து குஜ‌ராத்திய‌ர் ந‌ட‌த்தும் க‌டையை குஜிலிக்க‌டை குறிப்பிட‌லாம்.

டங்குவார் - குதிரையைப்பிணிக்கும் தோற்பட்டை
ட‌ங்குவார் அந்து போச்சு‘டங்குவாரறுதல்’என்ற‌ சொல் அப்படியே அக‌ராதியில் இருக்கிற‌து. ‘வேலை மிகுதியாற் களைத்துப் போதல்’ என்ற‌ பொருள் ‘டங்குவாரறுதல்’க்கு உள்ள‌து. அதிக‌ வேலை செய்து நொந்து போன‌வ‌னை இங்க‌ன‌ம் நையாண்டி செய்த‌ல் சென்னைய‌ர் வ‌ழ‌க்க‌ம். குதிரையின் தோற்ப‌ட்டை அறுத‌ல் என்று‌ம் இத‌ற்குப் பொருள் த‌ர‌ப்ப‌ட்டுள்ள‌து.

சோமாறி - சோம்பேறி
‘ஏனாதிப‌ர்வகை’ என்றும் சோமாறி எனும் சொல் குறிக்க‌ப்ப‌டுகிற‌து. இங்கு ‘ஏனாதி’ என்றால் வட ஆர்க்காடு, நெல்லூர் ஜில்லாக்களில் வசிக்கும் ஒரு பழைய சாதியினரைக் குறிக்கிறது எனத் தெரிகிறது.

ஏனாதி என்றால் நாவிதன், புறம்போக்கு, ப‌டைத்த‌லைவ‌ன், ம‌ற‌வ‌ன், என்று ப‌ல‌ வித‌ங்க‌ளில் பொருள் கிடைக்கிற‌து.

பன்னாடை - மூடன்

கீசிடுவேன் - கிழிச்சிடுவேன் என்பதே இங்கனம் மருவியது.

தாராந்துடுவே - தாரா என்ப‌து விண்மீன், வாத்து, ஒருவ‌கை நாரை என்ப‌ன‌வ‌ற்றையெல்லாம் குறிக்கிற‌து என‌த் தெரிகிற‌து. இதற்கும் ‘தாராந்துடுவே’க்கும் சம்பந்தம் இல்லையென்றும் தெரிகிறது.

தாரன் என்பது உடையவனைக் குறிக்குஞ் சொல்; வார்சுதாரன். என‌வே, தாராந்துடுவே என்று திட்டப்படுதல் வாரிச‌ற்றுப் போகும் ஒரு நிலையை நினைவுப‌டுத்தும் என்று ச‌ப்பைக்க‌ட்டு க‌ட்ட‌லாம்.

இந்தியில் ‘டர்’ என்றால் பயம். ‘டர் ஆயிட்டான்பா’ என்று பயந்து போனவனைச் சொல்வது வழக்கம். தாராந்துடுவே இதிலிருந்து வந்திருக்கலாம்.

வீட்டாண்டை
அண்டை என்பது பக்கத்தில், சமீபத்தில் என்று பொருள் தரும் ஒரு சொல். எனவே கடையாண்டை, வீட்டாண்டை என்று குறிப்பிடப்படுவதை கொச்சை என்று சொல்ல இயலாது. ஆனால் வூட்டாண்ட‌, கோயிலாண்ட‌, க‌டியாண்ட‌ என்று சொல்வ‌தெல்லாம் கொஞ்ச‌ம் அதிக‌ம்தான்.

டபாய்த்தல் (மூலம் : இந்தி)
பொருள் : ஏமாற்றுதல் மற்றும் பரிகசித்தல் (நக்கல்) என்று பொருள் சுட்டப்பட்டுள்ளது.

பேமானி (மூலம் : உருது)
பொருள் : நாணமற்றவன்.

மொள்ளமாறி (முல்லைமாறி)
முடிச்சவிக்கி, (முடிச்சவிழ்க்கி)
முடிச்சுமாறி

இம்மூன்று சொற்களுமே ஒரே பொருள் தருவன என்று அகராதியில் காட்டப்பட்டுள்ளது. மூட்டை போன்றவற்றின் முடிச்சை அவிழ்த்துத் திருடும் திருடனைக் குறிக்கும் சொற்களாகும்.

கேப்மாரி, கேப்பமாறி
பொருள் : திருடன்

‘கேப்பை’ என்பதற்கு ‘ஜில்லாக்களில் திருட்டுத்தொழிலாற் பிழைக்கும் தெலுங்கச்சாதியார்’ என்று பொருள் கிடைக்கிறது. எனவே இச்சொற்கள் திருடுபவனைக் குறிக்கின்றன.

பிகில் - சீட்டியடித்தல்

பீச்சாங்கை இது ‘இடது கை’ என்பது தெளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.

கசுமாலம்
பொருள் : ஆபாசம், ஒழுக்கக்கேடு
கசுமாலர் :அசுத்தர்
கசுமாலி : அசுத்தமுள்ளவள், சண்டைக்காரி

கசுமாலம் என்பது கஸ்மாலம் என்றும் பிரயோகிக்கப்படுவதால் இதுவும் உருது மொழி மூலம் உடையது என்று பலர் எண்ணலாம். ஆனால் இது ஒரு தமிழ்ச்சொல் (அல்லது வட‌ மருவல்) என்று தெரிகிறது (உபயம் : திருப்புகழ், சொல் : கசுமாலர்)

சாவுகிராக்கி (மூலம் : உருது)
கிராக்கி (உருது) என்பதற்கு அதிகவிலை என்று பொருள். சாவுகிராக்கி என்பது பிணத்தின் முன் நின்று பேரம்பேசும் இழிமையைக் குறிக்கிறது.

பேஜார்
பொருள் : சோர்வு, தொந்தரவு

மாஞ்சா (உருது)
மாஞ்சம் (தமிழ்) : மாமிச‌ம்
பொருள் : காற்றாடிக்கயிற்றில் தடவுதற்குக் கண்ணாடிப் பொடியோடு கலந்த பிசின்வகை

‘நெஞ்சிலேகீற மாஞ்சாசோத்தை தோண்டி எடுத்துருவேன்’

(நெஞ்சைப் பிள‌ந்து இத‌ய‌த்தை தோண்டி எடுக்கும் கொடூர‌த்தை எவ்வ‌ள‌வு அழ‌காக‌ச் சொல்கின்ற‌ன‌ர் சென்னைத் த‌மிழில்)

பாடு, படவா, படுவா
(மூலம் : உருது, சொல் : பர்வா, இந்தி : படவா, Badawa)

பாடு (Baadu) எனும் சொல்லானது சென்னை மக்களுக்கு மிகவும் பழகிப்போன ஒரு சொல். வியப்புக்குரிய விடயம் என்னவென்றால் இதன் பொருள் இதன் பெருவாரியான உபயோகிப்பாளர்களுக்குத் தெரியாது.

படவா என்பது நாம் அடிக்கடி உபயோகிக்கும் ஒரு வசை மொழி. குறிப்பாக குழந்தைகளை செல்லமாகக் கடிந்து கொள்ளும்போது ‘படவா’ அல்லது ‘படுவா ராஸ்கல்’ என்று பூச்சி காட்டுவது ‘தமிழர் வழக்கம்’. இதில் அதிர்ச்சிக்குரியது என்ன என்றால் அச்சொல் காட்டும் கேவலமான பொருளாகும்.

பொருள் : ஆண் எனில் ‘கூட்டிக்கொடுப்ப‌வன்’ எனக்குறிக்கும் இச்சொல் பெண் எனில் விப‌ச்சாரி என்று பொருளிடும். இச்சொல்லே மருவி ‘பாடு’ என்று செந்தமிழில் வழங்கப்படுகிறது

புருடா
பொருள் : ப‌ய‌முறுத்துத‌ல்

ஹேமா(சுவிஸ்)

52 comments:

உலவு.காம் (ulavu.com) said...

புத்தம் புதிய தமிழ் திரட்டி உலவு.காம்
தமிழ் வலைபூகள் / தளங்களின் சங்கமம் உலவு.காம்
www.ulavu.com
(ஓட்டுபட்டை வசதயுடன்)
உங்கள் வலைப்பூவை இணைத்து உங்கள் ஆதரவைதருமாறு வேண்டுகிறோம் ....

இவன்
உலவு.காம்

MayVee said...

முடியல ஹேமா ....
இதுக்கே உங்களுக்கு டாக்டர் பட்டம் தரலாம் ......
சுவிஸ் நாட்டு அரசங்கத்துக்கு நான் சொல்ல்கிறேன் ......

MayVee said...

நான் தான் first.....

MayVee said...

"டகால்டி
திருட்டுத்தனம்

இந்த‌ சொல் தமிழகராதியில் இல்லை. Dacoity என்ற ஆங்கிலச் சொல் மருவி டகால்டி என்று வழங்கப்படுவதாக (அம்பட்டன் வாராவதி போல) கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். Dacoity என்றால் அதாவது கூட்டமாக கொள்ளை அடித்தல் என்று தெரிகிறது. "

இது உண்மை அல்ல ......
டகால்டி என்பது புருடா என்று பொருள் .......
இதை பற்றி திருவள்ளுவர் கூட சொல்லி இருக்கார்

MayVee said...

நிறைய வார்த்தை விட்டுடிங்க ......
செக் பண்ணுங்க ....
செம கலக்கல் தான் ......

பிஸ்கோத்து போன்ற இலக்கிய சொற்க்களை பற்றி ஏன் எழுத வில்லை .......

பிறகு

"பன்னாடை" இதில் "ன்" வராது......

ஹேமா said...

//MayVee said...
முடியல ஹேமா ....
இதுக்கே உங்களுக்கு டாக்டர் பட்டம் தரலாம் ......
சுவிஸ் நாட்டு அரசங்கத்துக்கு நான் சொல்ல்கிறேன் ......//

மேவி,எதுக்கும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க .சுவிஸ் அரசாங்கம் என்னைக் கண்டுக்கவே மாட்டுதாம்.

//இது உண்மை அல்ல ......
டகால்டி என்பது புருடா என்று பொருள் .......
இதை பற்றி திருவள்ளுவர் கூட சொல்லி இருக்கார்.//

அட திருவள்ளுவரே இதெல்லாம் சொல்லி வச்சிருக்காரா.எனக்கு தெரியலயே.அந்த ஆள் பெரிய ஆளுப்பா.

//பிஸ்கோத்து போன்ற இலக்கிய சொற்க்களை பற்றி ஏன் எழுத வில்லை .......

பிறகு
"பன்னாடை" இதில் "ன்" வராது......//

இன்னும் கொஞ்சச் சொற்கள் அடுத்த பதிவில் வரும்.
இன்னும் தெரிஞ்ச சொற்களை நீங்களே (இணைய நண்பர்கள்)தாங்களேன்.சேர்த்துவிடலாம்.

ஹேமா said...

பாத்தீங்களா மேவி, என் அருமையான இந்தப் பதிவை என் நண்பர்கள் யாருமே கண்டுக்க மாட்டாங்களாம்.ஏன்...?

ஆதவா said...

என்னாச்சு மேடம்.... இப்படி இறங்கிட்டீங்க.... ஹி ஹிஹி... சும்மா... சும்மா....

ஒருவருடம் சென்னையில் இருந்ததால் அதிலும் வண்ணாரப்பேட்டை... தமிழே மாறிவிட்டது எனக்கு. ஊருக்கு வந்ததும் பசங்க கிட்ட,

இன்னாடா வுனோத்து (Vinoth) நல்லா கீறியா.,.. கயித எப்படி சொல்லிகினு திரியிது பாரு...... த்தா எவண்டா அவன்?.... என்று ஒரே அந்தகாரம்...

அப்பறமா கோவைத்தமிழுக்கு மாறி வாங்க்ணா, போங்ணா என்று மரியாதை கொடுக்க ஆரம்பித்துவிட்டேன்..

தலைப்பை வித்தியாசமா கொடுத்திருக்கிறாம்ல... இன்னா நாஞ் சொல்றது????

ஆதவா said...

பாத்தீங்களா மேவி, என் அருமையான இந்தப் பதிவை என் நண்பர்கள் யாருமே கண்டுக்க மாட்டாங்களாம்.ஏன்...?

யக்கோவ்.... நம்மாளுங்க பிஸியாக இருப்பாய்ங்களோ என்னவோ?

இப்னு ஹம்துன் said...

இன்னா ஷோக்கா சொல்லினுக்கீறேபா,
இதுக்கே ஒரு டாக்டரு பட்டம் குடுத்துறலாம், அக்கா..ங்.

படா அசத்தலா கீதும்மே.

SUREஷ் said...

அக்கா..


நீவிர் வாழ்க...


வளர்க நும் தமிழ்தொண்டு

ஆ.முத்துராமலிங்கம் said...

நல்லா மெனக்கெட்டுருக்கீங்க
நிறைய வார்த்தைகளை
சேகரிச்சிருக்கீங்க உங்கள் முயிற்சி நால்லாருக்கு, நல்லா எழுதியிருக்கீங்க,
இதையே இரண்டு மூன்று பதிவுகளா போட்டிருக்கலாம்.

Anonymous said...

அக்கா நீங்க பெரிய ஆளு...

ஹேமா said...

ஆதவா,நான் இந்த பாஷை லூஸ் மோகன் திரைப்படங்களில் பேசிக் கேட்டிருக்கிறேன்.

என்னா சொல்றீங்க.இந்தத் தலைப்பு சரில்லை இல்லை கவர்ச்சியா இல்லன்னு சொல்ல்றீங்கள?

ஹேமா said...

வாங்க இப்னு,என்னா அது "கீதும்மே."ன்னா?

ஹேமா said...

வாங்க தம்பி SUREஷ்.எவ்ளோ அழகான வார்த்தைகள் தேடிக் கண்டு பிடிச்சிருக்கேன்.நீங்க...!

ஹேமா said...

ஆனந்த்...நான் பெரிய ஆள் ஆயிட்டேனா?ரொம்ப கிண்டல் பண்றீங்க நீங்க.எத்தனை நாளா கஸ்டப்பட்டுத் தேடித் தந்திருக்கேன்...!

ஹேமா said...

//ஆ.முத்துராமலிங்கம்...
நல்லா மெனக்கெட்டுருக்கீங்க
நிறைய வார்த்தைகளை
சேகரிச்சிருக்கீங்க உங்கள் முயிற்சி நால்லாருக்கு, நல்லா எழுதியிருக்கீங்க,
இதையே இரண்டு மூன்று பதிவுகளா போட்டிருக்கலாம்.//

வாங்க முத்துராமலிங்கம்.நீங்க ஒரு ஆள்தான் சரியா என்னைப் பாராட்டியிருக்கீங்க.நன்றி உங்களுக்கு.

ஆ.ஞானசேகரன் said...

வாங்க டாக்டர் ஹேமா...
கலக்குரிங்க போங்க... எப்படி இப்படி எல்லாம் உங்களால் முடியுது... நல்ல திரட்டு பாரட்டுகள்..

தமிழன்-கறுப்பி... said...

ரொம்ப நாளா தேடின பல வார்த்தைகள் கிடைச்சிருக்கு ...

தமிழன்-கறுப்பி... said...

நன்றி...

தமிழன்-கறுப்பி... said...

சூப்பரு...!

நசரேயன் said...

எம்மா ... எம் புட்டு பெரிய பதிவு. மெட்ராஸ் பாசைக்கு மெட்ராஸ் போக வேண்டாம், உங்க கடை பக்கம் வந்தா போதும்

Anonymous said...

ஓ..! இதுதான் சென்னைதமிழா???

Muniappan Pakkangal said...

Nalla kandupidippu Hema,thiruvilaiyadal Tharumi pola sila pizhaigal.Naan Nakkeeran illai kutram solla.Dakalady means cheating while Dacoity means theft.Puruda is lie-summa puruda vidatha.Paadu means a work.Kadal paadu means Meen pidiththal,it is like & itz not used as u've meant.Paadu kedaikkala means velai kedaikkala.

தமிழ்ப்பறவை said...

தங்ச்சீ... பின்னிப் பெடலெடுத்துட்ட போ...
சத்யமா... ஒன்னாண்ட இத்த எதிர்பாக்ல கண்ணு....
திடும்ன்னு பதிவ பாக்கசொல்ல ,படா மெர்சலாய்ட்டேன் அம்மிணி.. சுருக்குன்னு ஒரு டவுட்டாய்டிச்சி.. இது ஹேமா பதிவா இல்ல கொண்டித்தோப்பு மாமா பதிவான்னு.?!
கண்ணு ஒனிக்கு ஒரு டாக்ட்டர் பட்டம் பத்தாது..டபுள் டாக்டர் பட்டம் குட்த்துடலாம்..(டெத்தாஸ்கோப்பு பிரீ)

எட்வின் said...

நல்ல எழுதிக்கிரீங்கோ.

உமா said...

தூள் கிளப்பிட்டீங்க.

உங்கள் கவிதையை படிச்சிட்டு இப்படி வந்தா ஆஹா கலக்கிட்டீங்க.

நட்புடன் உமா.

Anonymous said...

ஹேமா said...
ஆனந்த்...நான் பெரிய ஆள் ஆயிட்டேனா?ரொம்ப கிண்டல் பண்றீங்க நீங்க.எத்தனை நாளா கஸ்டப்பட்டுத் தேடித் தந்திருக்கேன்...!
//
நீங்க பெரிய ஆளு தான். எம்மாம் பெரிய காரியத்தை பண்ணிருக்கீங்க.சும்மா உதருதுங்கே. நல்ல ஆராய்ச்சி. ஹேமாக்கா எப்படிக்கா இப்படி? மற்றவங்க சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு டாக்டர் பட்டமே கொடுக்கலாம். டாக்டர் ஹேமாக்கா எப்படியிருக்கு? நல்லயிருக்குல்ல.

Anonymous said...

தமிழ்ப்பறவை said...
தங்ச்சீ... பின்னிப் பெடலெடுத்துட்ட போ...
சத்யமா... ஒன்னாண்ட இத்த எதிர்பாக்ல கண்ணு....
திடும்ன்னு பதிவ பாக்கசொல்ல ,படா மெர்சலாய்ட்டேன் அம்மிணி.. சுருக்குன்னு ஒரு டவுட்டாய்டிச்சி.. இது ஹேமா பதிவா இல்ல கொண்டித்தோப்பு மாமா பதிவான்னு.?!
கண்ணு ஒனிக்கு ஒரு டாக்ட்டர் பட்டம் பத்தாது..டபுள் டாக்டர் பட்டம் குட்த்துடலாம்..(டெத்தாஸ்கோப்பு பிரீ)
//

கரெக்ட் அண்ணாத்தே. நல்லா சவுண்ட்வூட்டுயிருக்கிற.

Anonymous said...

ஹேமா வழக்கொழிந்த பழமொழி தொடருக்காக உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன்.(ஆப்பு ரெடி. ஹாஹாஹா)

Anonymous said...

நல்ல ஆராய்ச்சி ஹேமா.
டாக்டர் ஹேமா(சுவிஸ்)

தொடர்ந்து இது போல் எழுதுங்கள்

ஹேமா said...

//ஆ.ஞானசேகரன் ...
வாங்க டாக்டர் ஹேமா...
கலக்குரிங்க போங்க... எப்படி இப்படி எல்லாம் உங்களால் முடியுது... நல்ல திரட்டு பாரட்டுகள்..//

வாங்க ஞானசேகரன்.எனக்கு ..சும்மா இருக்க டாக்டர் பட்டமா...!என்னை நல்லா நக்கல் பண்ண்றீங்க அது மட்டும் புரியுது.

ஹேமா said...

//தமிழன்-கறுப்பி... said...
ரொம்ப நாளா தேடின பல வார்த்தைகள் கிடைச்சிருக்கு ...//

தமிழன் நான் கஸ்டப்பட்டு தமிழ் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுகொள்ளட்டும் எண்டு சொல்லிக் குடுக்க,பாருங்க எல்லாரும் நக்கல் பண்றாங்கள்.நீங்க கொஞ்சம் தமிழ் படிசீங்களோ இல்லையோ !

ஹேமா said...

//நசரேயன் ...
எம்மா ... எம் புட்டு பெரிய பதிவு. மெட்ராஸ் பாசைக்கு மெட்ராஸ் போக வேண்டாம், உங்க கடை பக்கம் வந்தா போதும்.//

பாருங்க நசரேயன் தெரியாத தமிழ் வளக்கிறேன்.என்னை நக்கல் பண்ணி பட்டம் வேற தாறாங்கப்பா..!
சரியா இது?இவங்களை என்னோட நண்பர்கள்ன்னு சொல்லவே கஸ்டமா இருக்கு.

ஹேமா said...

//கவின் ...
ஓ..! இதுதான் சென்னைதமிழா???//

கவின் இனி யாழ்ப்பாணத் தமிழ் எங்களுக்குப் பிரயோசனப்படுமோ இல்லையோ.கண்டிப்பா சென்னைத் தமிழ் வேணும்.பின்னூட்டம் போட.
படிச்சுக் கொள்ளுங்கோ.
தெரியாததைக் கேளுங்கோ.சொல்லித் தருவினம்.

ஹேமா said...

//Muniappan Pakkangal said...
Nalla kandupidippu Hema,thiruvilaiyadal Tharumi pola sila pizhaigal.Naan Nakkeeran illai kutram solla.Dakalady means cheating while Dacoity means theft.Puruda is lie-summa puruda vidatha.Paadu means a work.Kadal paadu means Meen pidiththal,it is like & itz not used as u've meant.Paadu kedaikkala means velai kedaikkala.//


வாங்க நக்கீரன் முனியப்பன்.எனக்கே தெரியாது இந்தத் தமிழைப் பத்தி.
நானும் படிச்சும் மதவங்களுக்கும் சொல்லிக் குடுக்கலாமேன்னுதான் இந்தப் பதிவு.

பாடு=வேலைன்னு நானும் யோசிச்சேன்.ஆனாலும் இந்தத் தமிழ்ல மாத்திட்டாங்களோன்னு விட்டிட்டேன்.

எப்பிடின்னாலும் எனக்கு இப்போ வெக்கமா இருக்கு முனியப்பன்.
ஏண்டா இந்தப் பதிவு போட்டோம்
ன்னு இருக்கு.கிண்டல் பண்ணி பட்டம் வேற குடுக்கிறாங்க.நீங்க டாக்டர் பட்டம் வாங்க எவ்ளோ கஸ்டப் பட்டிருப்பீங்க.பாருங்க நான் ஒரு பதிவிலேயே டபுள் டாக்டராம்.நான் இல்லப்பா...
குடுத்தவங்களைக் கேளுங்க.ஆமா...!

கீழை ராஸா said...

பின்னி பெடல் எடுத்துட்டீங்க போங்க...

கணினி தேசம் said...

இன்னா ஹேமாக்கா,

எப்பிடிகீர?

லிஸ்ட் பெர்சாகீதும்மா, படிச்சா ஒரே மெர்சலாக்கீது !

ஒரு சோடா அடிச்சிகினு அப்பால வர்றேன்.

இப்ப அப்பீட்டு ஆயிக்கிறேன்.

வர்ட்டா !!

MayVee said...

"ஹேமா said...

எப்பிடின்னாலும் எனக்கு இப்போ வெக்கமா இருக்கு முனியப்பன்.
ஏண்டா இந்தப் பதிவு போட்டோம்
ன்னு இருக்கு.கிண்டல் பண்ணி பட்டம் வேற குடுக்கிறாங்க.நீங்க டாக்டர் பட்டம் வாங்க எவ்ளோ கஸ்டப் பட்டிருப்பீங்க.பாருங்க நான் ஒரு பதிவிலேயே டபுள் டாக்டராம்.நான் இல்லப்பா...
குடுத்தவங்களைக் கேளுங்க.ஆமா...!"


ippo enna doctor pattam pidikatti oru lawyer pattam tharugiren

MayVee said...

naan hostel la iruntha poluthu ella vagai tamilum enakku palakkam agivitathu....

athanal yentha tamilaiyum naan pesuven

ஹேமா said...

தமிழ்ப்பறவை அண்ணா எல்லாம் ஒளிஞ்சிருந்து பாத்திட்டா இருக்கீங்க.

பாருங்க தமிழ் சொல்லி குடுக்கன்னு நல்ல விஷயம்தானே செய்யிறேன்.ஏன் எல்லாரும் என்னைப் போட்டு இப்பிடித் தாக்கிறீங்க.முடியல.ஆமா.
சொல்லிட்டேன்.

பாருங்க ஆனந்த் நீங்க சொன்னதை எடுத்துத் திருப்பிச் சொல்றார்.

என்னை எல்லாரும் இப்பிடிக் கிண்டல் பண்ணினா மிச்சம் கொஞ்சம் இருக்கிற தமிழ்ச் சொற்களைத் தரமாட்டேன்.ம்ம்ம்...

ஹேமா said...

//எட்வின் ...
நல்ல எழுதிக்கிரீங்கோ//

எட்வின் வாங்க.நல்லாத்தானே தேடி அழகான தமிழ் தந்திருக்கிறேன்.

ஹேமா said...

//உமா...
தூள் கிளப்பிட்டீங்க.
உங்கள் கவிதையை படிச்சிட்டு இப்படி வந்தா ஆஹா கலக்கிட்டீங்க.
நட்புடன் உமா.//

உமா முதன் முதலா வந்திருக்கீங்க.வாங்க வாங்க.நீங்களாச்சும் உண்மைதானே சொல்றீங்க.மத்தவங்க மாதிரி...!

உமா இந்த வாரம் மட்டில் கொஞ்சம் அலுவலாக இருக்கிறேன்.நிச்சயம் உங்கள் பதிவின் பக்கம் வருவேன்.நட்போடு ஹேமா.

ஹேமா said...

//மகா சைட்...
ஹேமா வழக்கொழிந்த பழமொழி தொடருக்காக உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன்.(ஆப்பு ரெடி. ஹாஹாஹா)//

மகா மகா சொல்லுங்க.இந்த ஆப்பு யாரு வச்சது? மேவிதானே...
வாலு வாலு.

ஆனா இப்போதைக்கு பதிவு வராது.நேரமில்லை உண்மையா.

//நல்ல ஆராய்ச்சி ஹேமா.
டாக்டர் ஹேமா(சுவிஸ்)//

இருங்க இருங்க எல்லாரும் எனக்கும் நேரம் வரும்.

ஹேமா said...

//கீழை ராஸா...
பின்னி பெடல் எடுத்துட்டீங்க போங்க...//

குசும்பு பண்ணீங்க அடுத்த பாடம் நடக்காது...!

ஹேமா said...

//மேவி...ippo enna doctor pattam pidikatti oru lawyer pattam tharugiren//

நீங்க மகாகிட்ட என்னை மாட்டிவிட்டிட்டு லோயர் பட்டம் தாறீங்க.இருங்க வரேன்.

//athanal yentha tamilaiyum naan pesuven//

அப்போ நாலும் அறிஞ்சவங்க நீங்க.நல்லவிஷயம்.

கமல் said...

அட என்ன அருமையான கண்டுபிடிப்பு....


தொடருங்கோ....


நல்லாத் தான் இணையத்திலை தேடுறீங்கள்??? சென்னைச் செந்தமிழ்ப் பகிர்வுக்கு நன்றிகள் ஹேமா...!

திகழ்மிளிர் said...

வாழ்க தங்களின் பணி
வாழ்த்துகள்

கலை - இராகலை said...

சொன்னை தமிழா? நன்னாயிருக்கு

அண்ணன் வணங்காமுடி said...

நல்ல பதிவு. புகழ வார்த்தைகள் இல்லை. அருமை.

நட்புடன் ஜமால் said...

குஜாலாக்கீது ...

  © Blogger templates kuzanthainila by kuzhanthainila 2008

Back to TOP